Zemědělské družstvo v Jamnici

Dne 1. dubna 1956 bylo založeno v obci Jamnice Jednotné zemědělské družstvo (JZD) třetího typu – (III. typ JZD byl charakterizován společnou rostlinnou a živočišnou výrobou. Družstevníci byli z větší části odměňováni na základě tzv. pracovních jednotek (PJ) vykonaných pro JZD, jen menší část finančních zdrojů obdrželi jako náhradu za užívání půdy předané do jednotného zemědělského družstva (zdroj).

Stěhování dobytka do nově postaveného kravínu

Zakladatel družstva byl pan Jan Jamnický (čp. 15). Zároveň vstoupili p. Bohdan Kokoř (čp. 29), p. Emil Jamnický (čp. 1), p. Robert Grosser (čp. 8), p. Leopold Kramný (čp. 13), p. Rudolf Reichel (čp. 7) a p. Miroslav Agel (čp. 21). V roce1956 se platilo za PJ 15 Kč.

Jeden z kurníků na dolním konci Jamnice

V roce 1958 se v JZD postavily tři velké a jeden malý kurník. Ty byly situovány na dolním konci vesnice, směrem na Vlaštovičky. Kurníky byly na pozemcích p. Lyka (čp. 25), p. Krusberského (čp. 39) a p. Stupně (čp. 36).

V roce 1959 se v areálu kurníků (na dolním konci Jamnice) nasadily ořechy, a sice podél plotu zepředu u cesty. Zezadu pak byly nasazeny dvě řady třešní a višně. A dvě řady jabloní a višní byly vysázeny po pravé straně, směrem do obce. 

V únoru 1961 proběhla výstavba nového kravína, zároveň proběhla úprava vepřínu a stájových prostor. Dále došlo ke sloučení družstev šesti obcí. Konkrétně se jednalo o tyto vesnice: Jamnice, Březová, Nový Dvůr, Jezdkovice, Zlatníky, Milostovice a Stěbořice. Sídlo se nacházelo ve Stěbořicích a neslo název JZD Vítězný únor.

Jamnický kravín JZD Vítězný únor

V roce 1987 se v Jamnici započala stavba nového kravína. Ještě v témže roce byl kravín pod střechou. Nový kravín byl o něco větší, modernější a měl rovněž lepší sociální vybavení.

V současnosti v Jamnici žádné zemědělské družstvo nefunguje. Kravín již zeje několik let prázdnotou. Pozemky, na kterých se nacházely kurníky, byly postupně rozprodány jako pět stavebních parcel.

Zapsal Antonín Kramný 16.2. 1986

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *