Zemědělské družstvo v Jamnici

Dne 1. dubna 1956 bylo založeno v obci Jamnice Jednotné zemědělské družstvo (JZD) třetího typu – (III. typ JZD byl charakterizován společnou rostlinnou a živočišnou výrobou. Družstevníci byli z větší části odměňováni na základě tzv. pracovních jednotek (PJ) vykonaných pro JZD, jen menší část finančních zdrojů obdrželi jako náhradu za užívání půdy předané do jednotného zemědělského…

Škola v Jamnici

Do roku 1962 byla v Jamnici základní škola. V dochovaných pramenech bylo uvedeno, že škola byla v domě čp. 29, a to v místech kde byl kravín. Byl to barák z dřevěných klád oblepených hlínou a se slaměnou střechou. Byl zde taky dvůr a velká selská usedlost, která vyhořela. Požár postihnul hlavně chlévy a stodoly. Ty se ale po…