Škola v Jamnici

Do roku 1962 byla v Jamnici základní škola. V dochovaných pramenech bylo uvedeno, že škola byla v domě čp. 29, a to v místech kde byl kravín. Byl to barák z dřevěných klád oblepených hlínou a se slaměnou střechou. Byl zde taky dvůr a velká selská usedlost, která vyhořela. Požár postihnul hlavně chlévy a stodoly. Ty se ale po požáru znova obnovily.

Nová jamnická škola a byt učitele.

Později se škola stěhovala na čp. 32 u p. Vemoly. Po čase se opět škola přestěhovala, a to na čp. 22 u p. Volného. Výuku vedl v té době sám pan Volný (1876-1878). V té době se ale učilo, neučilo. Například děti nad 10 let už zůstávaly doma a musely pracovat jak doma, tak na poli.

Třídní fotografie s učitelem T. Praskem.

V roce 1848 se postavila nová škola na čp. 25. V té době se jednalo o nejmodernější školu v okrese Opava. V roce 1906 prošla škola rekonstrukcí. Část budovy se přistavěla a škola se tak zvětšila. Nové školní budově se říkalo „Nová škola“ a fungovala jako škola až do roku 1962. V této škole vyučoval pan Prasek. Pocházel z blízké vesnice Milostovice v okrese Opava. V Jamnici byl učitelem v letech 1893 – 1923. Ruční práce zde učila paní Šeděnková, ale jen kratší dobu. Po odchodu pana učitele T. Praska zde učil pan učitel Homola až do roku 1935. V budově staré školy se navíc udělal byt pro učitele. Velká třída se přepažila na menší a větší místnost. Z menší místnosti se pak stal učitelský byt. Od 1. února 1952 došlo k celorepublikovému zákazu křížů ve školách, nesměly tedy ve školách a učebnách viset kříže. Bylo to za doby vlády KSČ.

Obecní škola v Jamnici (kolem roku 1935)

V roce 1962 byla škola v Jamnici zrušena a celé školní zařízení se přestěhovalo do nové školy ve Stěbořicích. Tímto se uzavřela skoro 200 let trvající tradice, kdy měli jamničtí občané školu přímo ve vesnici. Od té doby školáci dojíždějí autobusem do školy ve Stěbořicích.

Až v roce 1970 se budova školy adaptovala nově vzniklé situaci. Došlo k přistavění části budovy směrem  k Janu Krusberskému čp. 27. Ze školy vznikl kulturní dům s velkým sálem, v boční přístavbě byla klubovna a knihovna. Přestavba byla z velké části dělána svépomoci občanů a pod vedením p. Jana Wiesze čp. 19. Ve starší části budovy školy byla také hospoda. Prodával v ní p. J. Uvíra  s jeho manželkou Mínou několik let. Po ni pak prodávala par let paní Alena Rušková. Po nějakém čase se ale hospoda zlikvidovala. Budova škola byla v Jamnici od roků 1848 do 1962, což bylo 114 let.

Učitelé v Jamnici od roku 1780

UčitelObdobíPoznámky
Kozel Johan1780-1800 
Holuša Matěj1800-1815 
Vavrečka Vincek1815-1842 
Kříštovský Pavel1842-1872 
Kříške Karel1872-1844 
Havrlant Jakub1844-1846 
Halek Antonín1846-1863 
Otipka Josef1863-1876 
Volný Johan1876-1878 
Prda Felix1878-1880 
Rychlý Johan1880-1885 
Prasek Teodor1885-1923 
Homola Augustin1923-1938 
Mikolajek1938-1939 
Mechlová Marie1940-1941 
Rulíšek Ignac1942-1943 
Otipka Jindřich1943-1945 
Kousal Karel1945-1947Od roku 5.12.1946 do 31.3.1947 zastupoval Adolf Fidler. Kousal byl tuto dobu na voj. cvičení.
Hlaváčková Antonie1947-1950Od 1.11.1948 do 1.1.1949 zastupovala Marie Matoušková ze školy Holasovice. Tuto dobu Hlaváčková na mateřské dovolené.
Semrad Oldřich1950-1952 
Friedrichová1952-1955 
Minař. Jar.1955-1959Václav Novosad zastupoval Minaře, byl na vojenském cvičení od 23.5.1956. Od 1.9.1957 do 1.8.1959 Naděžda Borová.
Gelnar Václav1959-1962Od 1.9.1959 do 31.8.1961 Vašíček Antonín
Kolíková Ludmila1961-1962Od 1.9.1961 do 31.8.1962, to znamená, že od roku 1957 do rok 1962 byli ve škole dva učitelé.

Zapsal Antonín Kramný 16. února 1986

Fotogalerie k článku

Podobné příspěvky

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *